Cam kết Chất Lượng Đi Đầu, Khách Hàng Là Trên Hết, Mẫu Mã Cải Tiến Liên Tục

Bảng giá nón kết

 STT   TÊN HÀNG   GIÁ THEO SỐ LƯỢNG 
 NÓN KẾT   20-50   50-150   150-300   >300 
      1  Vải kaki nhung                    35,000                       33,000                           31,000  Xin liên hệ
      2  Vải kaki Thành Công                    35,000                       33,000                           31,000  Xin liên hệ
      3  Vải kaki 65/35                    29,000                       28,000                           27,000  Xin liên hệ
      4  Vải dù, kaki Việt Nam                    32,000                       30,000                           29,000  Xin liên hệ