Cam kết Chất Lượng Đi Đầu, Khách Hàng Là Trên Hết, Mẫu Mã Cải Tiến Liên Tục

Bảng giá nón kết

 STT  TÊN HÀNG  GIÁ THEO SỐ LƯỢNG 
 NÓN KẾT  20-50  50-150  150-300  >300 
      1 Vải kaki nhung                   35,000                      33,000                          31,000 Xin liên hệ
      2 Vải kaki Thành Công                   35,000                      33,000                          31,000 Xin liên hệ
      3 Vải kaki 65/35                   29,000                      28,000                          27,000 Xin liên hệ
      4 Vải dù, kaki Việt Nam                   32,000                      30,000                          29,000 Xin liên hệ